Thông Báo: CLB Guitar & Thư Pháp Lê Quốc Phong vừa dời về tại "Guitar Cổ Điển Cafe", 142/2 Bàu Cát 2 Street, Tân Bình từ thứ Bảy, June. 8, 2013
Thân Mời các bạn học viên cũ và mới trở lại lớp học để sắp xếp Thời Khóa Biểu học thích hợp với từng người
=------------------------------------------=

==> Facebook Guitar Cổ Điển Cafe
==> Facebook Lê Quốc Phong

Thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2012

TRANH THƯ PHÁP KHẮC GỖ CAO CẤP

TRANH THƯ PHÁP KHẮC GỖ CAO CẤP


Xin giới thiệu các tác phẩm mới đặc sắc:


MS: BĐ 1
Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư (dựa theo họa phẩm của nhà danh họa Nguyễn Lâm)
Vật liệu: Gỗ Trắc
Size: 50cm x 70cm
Giá: 20 triệu VND
(Chạm khắc gỗ: Nguyễn văn Luôn
Thư Pháp: Lê quốc Phong)

---------

MS: JC 1
Chủ đề: Chúa Jesus (Vua Tình Yêu)
Vật liệu: Gỗ Trắc
Size: 0.70m x 1m
Chữ và Hình Chúa: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 20 triệu vnd

---------

MS: NTTN 1
Chủ đề: Tâm Trí Nhẫn
Chữ: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Background: gõ đỏ
Size: 0.60m x 1m2
Giá: 18 triệu vnd

---------


MS: YPLT 1
Chủ đề: Phúc Lộc Thọ
Size: 0.60m x 1m1
Background: Căm Xe, Chữ: gỗ phun màu nhũ vàng
Giá: 18 triệu vnd

---------MS: RPLT 1
Chủ đề: Phúc Lộc Thọ
Size: 0.60m x 1m2
Background: Gõ đỏ
Chữ: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 19 triệu vnd

---------
MS: OTTN 1
Chủ đề: Tâm - Trí - Nhẫn
Size: 60cm x 120cm
Background: gỗ gõ đỏ hoặc trắc
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 17 triệu vnd

-----------------


Chủ đề: Tâm - Trí - Nhẫn
Size: 60cm x 120cm
Background: gỗ cao su cao cấp ghép
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 12 triệu vnd
đã bán tại Phố Ông Đồ Saigon-Tết Tân Mão 2011

---------------------------------------------------------------Chủ đề: Tâm - Trí - Nhẫn
Size: 60cm x 120cm
Background: gỗ cao su cao cấp ghép
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 15 triệu vnd
đã bán tại Phố Ông Đồ Saigon-Tết Tân Mão 2011
------------------------------------

Chủ đề: Thơ Lục Bát hoặc Song Thất
Size: 60cm x 125cm
Background: gỗ cao su cao cấp ghép
Chữ (nổi): gỗ Mun (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 10 triệu vnd
(đã bán-2009)

------------------------------
Chủ đề: Bữa Tiệc Ly
Size: 1m x 1,75m, Gỗ quý ghép
Giá : 14 triệu vnd

------------------------------


Chữ: PHÚC
Size: 0m40 x 0m65
Background: veneer Ash wood
Chữ: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 4 triệu vnd

---------Chữ:TÂM
Size: 0.35m x 0m65, Background: ván dán veneer Ash, Chữ: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
 Giá: 4 triệu vnd

---------------------------------Chủ đề: Văn Tổ Tịnh Đường
(Dùng bài trí cho tăng vẻ tôn nghiêm nơi bàn thờ gia tiên)
Size: 0.60m x 1m20, Background: veneer Ash, Chữ: gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)

Giá: 18 triệu vnd

-----------------------------


Chủ đề : Tâm
Size : tròn, đường kính 68cm, Background : gỗ Ash ghép, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 6,5 triệu vnd
(đã bán-2009)

-------------------------
Chủ đề : Cội Nguồn
Size 35cm x 70cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 3, 5 triệu vnd

----------------------------


Chủ đề : Cha
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệuChủ đề : Mẹ
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệu


Chủ đề : Tâm
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệu


Chủ đề : Nhẫn
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệu


Chủ đề: Tài
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệu

Chủ đề : Lộc
Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 1 triệu(click vào hình để xem rõ hơn)
Chủ đề : Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín

(mỗi bức) Hình thoi cạnh 35cm, Chữ (nổi) : gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá 5triệu/ bộ

--------------------------------Chủ đề: PHÚC
Size: 35cm x 55cm, Background: gỗ cao su cao cấp ghép, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 3, 6 triệu vnd
(đã bán-2009)

-------------------------------------
Chủ đề: ĐỨC
Size: 35cm x 55cm, Background: gỗ cao su cao cấp ghép, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 3, 6 triệu vnd

----------------------------Câu Đối
Size: 24cm x 1met 20
Background : gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 8, 5 triệu vnd

-----------------------Câu Đối
Size: 22cm x 1met
Background: gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 7, 5 triệu vnd
(đã bán)

------------------------------------
CHA MẸ
Size: 35cm x 55cm
Background : gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 3 triệu 5 vnd

------------------------------------


MẸ CHA
Size: 35cm x 55cm
Background: gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
 Giá : 3 triệu 5 vnd

--------------------------------------


chữ TÂM
Size: 32cm x 52cm với dạng tranh vừa là dùng cho Bloc Lịch. Mỗi năm mới chỉ việc thay Bloc lịch mới
Background : gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 3,7 triệu vnd (đã bán-2009)

-----------------------------------------


chữ NHẪN
Size: 47cm x 67cm
Background: veneer gỗ Ash
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 3 triệu 7 VND


chữ NHẪN
Size: 32cm x 52cm với dạng tranh vừa là dùng cho Bloc Lịch. Mỗi năm mới chỉ việc thay Bloc lịch mới
Background: gỗ Ash, Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá : 3,7 triệu vnd
(đã bán-2009)

---------------------------------Câu thơ (không khung)
Background: gỗ Ash
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)Giá : 3 triệu vnd

---------------------
Câu thơ (không khung)
Background: gỗ Ash
Chữ (nổi): gỗ Trắc (màu gỗ tự nhiên)
Giá: 3 triệu vnd
------0O0------

Please call Hand Phone:
O99 663 7546 -(Lê Quốc Phong)


Email: calligraphyphongs@yahoo.com

Y!M
: calligraphyphongs


Skype: calligraphyphong


-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét